070-3452069 info@ctholdingbv.nl
Selecteer een pagina

PRIVACYSTATEMENT CHINA TRADING

China Trading gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van China Trading. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

CONTACTGEGEVENS

China Trading
Hobbemaplein 36
2526 JB Den Haag
Emailadres voor privacy gerelateerde vragen en/of opmerkingen: info@ctholdingbv.nl

PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van China Trading, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van China Trading.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door China Trading worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten. Uw emailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten door een email te sturen aan: info@ctholdingbv.nl

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door China Trading.

China Trading treft beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen: toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en China Trading.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

RECHTSGRONDEN

Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten. Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer u bij ons in dienst komt. 

BEWAARTERMIJN

China Trading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van Google Analytics (onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

China Trading behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd.